Dlaczego polskie znaki są tak ważne?

Każdy język ma swoją unikalność. Polskie znaki diakrytyczne, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu oryginalności i bogactwa języka polskiego. Często, szczególnie w środowisku cyfrowym, pomijamy te znaki z różnych powodów - trudności technicznych, braku świadomości czy wygody. Jednak ich pomijanie prowadzi do utraty pewnych niuansów i zmienia sens niektórych słów.

Kłopot z wysyłaniem
SMS-ów i e-maili

W dzisiejszych czasach, gdy komunikacja cyfrowa jest na porządku dziennym, wielu z nas stawia czoła wyzwaniu wysyłania wiadomości zawierających polskie znaki. Nieużywanie tych znaków w komunikacji prowadzi nie tylko do zaniku wyróżnialności języka polskiego, ale może również prowadzić do nieporozumień.

Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego

21 lutego każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO. Jest to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o wartości i znaczeniu naszego języka oraz o tym, jak ważne jest zachowanie jego unikalności.

Kampania
"Język polski jest ą-ę"

Z myślą o powyższym, 21 lutego uruchomiliśmy kampanię społeczną "Język polski jest ą-ę". Celem tej kampanii jest uświadomienie Polakom znaczenia stosowania polskich znaków diakrytycznych w codziennej komunikacji.

Jak możesz pomóc?

Bądź świadomy

Zawsze używaj polskich znaków w codziennej komunikacji. Język polski jest bogaty i unikalny dzięki znakom diakrytycznym. Ich pomijanie może prowadzić do nieporozumień, a także do utraty autentyczności naszego pięknego języka. Dbaj więc o poprawność i autentyczność w każdej sytuacji.

Edukuj innych

Dzieląc się wiedzą o języku, zwiększasz świadomość innych. Pokaż rodzinie i znajomym, jak ważne są polskie znaki. Edukacja w tym zakresie pomoże w zachowaniu naszej kulturowej tożsamości. Wspólnie możemy pracować nad lepszą jakością komunikacji w społeczeństwie.

Wsparcie technologiczne

Jeżeli działasz w branży IT, pomyśl o wsparciu języka polskiego. Wiele narzędzi nie jest przystosowanych do naszych znaków diakrytycznych.
Twoje zaangażowanie może pomóc w ich lepszej integracji. Wspólnie dbajmy o to, by polski język był obecny w technologii.

Krok po kroku w głębiny słownej mądrości

Zanurz się w fascynujący świat języka polskiego, od jego bogatej historii, przez zawiłości gramatyczne, aż po skarby współczesnego słownictwa. Poznaj sekrety, które uczynią twoją komunikację bardziej płynną, precyzyjną i kreatywną.

Przyimki a nazwy państw: kwestia językowa czy społeczna?

W języku polskim, bogatym i pełnym niuansów, nieraz napotykamy się na subtelne kwestie gramatyczne, które często wykraczają poza czysto lingwistyczne ramy, przenikając do sfer społecznych i kulturowych. Jednym z takich intrygujących zagadnień, które ostatnio stało się przedmiotem dyskusji i analiz, jest stosowanie przyimków w połączeniu z nazwami geograficznymi, w szczególności z nazwami państw. Sprawa, która dla wielu może wydawać się trywialna lub czysto techniczna, nabiera głębszego znaczenia, gdy przyjrzeć się jej bliżej. Nie chodzi tu bowiem tylko o strukturę języka i jego wewnętrzne zasady, ale również o to, jak poprzez język komunikujemy się z innymi, jak wyrażamy swoje postawy oraz jakie emocje i skojarzenia budzimy u naszych rozmówców. Taka refleksja nad językiem staje się więc nie tylko analizą lingwistyczną, ale również głębokim zastanowieniem nad naszą kulturową i społeczną tożsamością.

31 Styczeń 2023

Znaczenie przymiotnika „inteligentny” w nowoczesnym świecie

Kiedy słyszymy słowo "inteligentny", nasz umysł natychmiastowo kreuje obraz człowieka zdolnego, bystrym, ostry w percepcji i obdarzonego wysokimi zdolnościami poznawczymi. To skojarzenie ma korzenie w klasycznych definicjach inteligencji, które odnosiły się do ludzkich zdolności umysłowych. Jednak w dzisiejszych czasach, w epoce digitalizacji, kiedy technologia, z jej rozbudowaną siecią połączeń i algorytmami, przeistacza się w nieodłączny i coraz bardziej centralny aspekt naszego codziennego życia, termin "inteligentny" zaczyna odnosić się nie tylko do ludzi. Maszyny, systemy czy nawet całe budynki zaczynają być określane tym mianem, wskazując na ich zdolność do adaptacji i samodzielnych decyzji. W taki sposób słowo to zyskało zupełnie nowy, współczesny wymiar.

Wiele firm przy wdrażaniu najnowszych technologii, często określają je mianem "inteligentnych". Czy zastosowanie tego przymiotnika w takim kontekście jest poprawne?

20 Luty 2023

Wyrażenia „osoba niepełnosprawna” i „osoba z niepełnosprawnością”

Współczesne społeczeństwo jest świadkiem dynamicznych zmian w zakresie percepcji różnorodności i inkluzywności. W tym kontekście pojawia się pytanie: jakie miejsce w naszej świadomości powinny znaleźć terminy określające osoby z dysfunkcjami? Z jednej strony możemy dostrzec elementy eufemistycznej korekty politycznej, która ma na celu uniknięcie potencjalnie kontrowersyjnych lub obraźliwych określeń. Z drugiej strony, nie można lekceważyć głębokich przyczyn lingwistycznych i kulturowych, które wpłynęły na ten proces. Język, będąc żywym organizmem, ewoluuje w odpowiedzi na zmieniające się realia społeczne i kulturowe. Wzrastająca świadomość praw i potrzeb osób z dysfunkcjami prowadzi do refleksji nad tym, jakie słowa używamy, aby je opisać. W tym dążeniu do poszanowania godności każdego człowieka, kluczowe staje się dostosowanie języka tak, aby odzwierciedlał on nasze współczesne wartości i przekonania. Czy zatem mówimy o korekcie politycznej, czy raczej o konieczności dostosowania języka do nowych standardów społecznych? W odpowiedzi na to pytanie każdy z nas powinien odnaleźć własne przemyślenia i stanowisko.

29 Marzec 2023

Ortografia w SMS-ach i emailach

Język polski, ze swoją bogatą historią i skomplikowaną gramatyką, zawsze był uważany za jeden z bardziej skomplikowanych języków. Jest on nasycony niuansami, subtelnościami i zawiłościami, które potrafią postawić przed wyzwaniem nawet jego rodowitych użytkowników. Każdy, kto kiedykolwiek próbował zgłębić jego tajniki i osiągnąć w nim perfekcję, na pewno spotkał się z trudnościami. Jednym z takich aspektów jest ortografia, czyli system pisowni słów bazujący na ich fonetycznym brzmieniu. W erze cyfrowej, gdzie dominują krótkie wiadomości tekstowe i maile, naturalnie nasuwa się pytanie: czy tradycyjne reguły orografii nadal mają swoje miejsce? Czy współczesny język komunikacji nie wymaga od nas uproszczenia tych zasad? W dobie SMS-ów i emaili, gdzie skróty i uproszczenia są na porządku dziennym, warto zastanowić się, jak bardzo powinniśmy trzymać się tych tradycyjnych reguł.

28 Kwiecień 2023